Mängdbrotten minskar i Dalarna

Dalarna hade under förra året den största minskningen av alla län när det gäller polisanmälningar av dom vanligaste brotten, så kallade mängdbrott.

Till mängdbrotten räknas till exempel stölder, inbrott, skadegörelse och misshandel, och dom svarar för cirka 70 procent av alla brott som anmäls. Här i Dalarna minskade den typen av brott med drygt 15 procent enligt rikspolisstyrelsens statistik.