Taxi försvinner på flera Dalaorter

Dalarna får sämre taxiservice. Och på en del orter riskerar taxiverksamheten att helt försvinna, som i Mora. Det kan bli resultatet av Dalatrafiks upphandling av färdtjänst och andra samhällsbetalda resor.

I upphandlingen kräver Dalatrafik att taxiföretag, som ska köra färdtjänst hela tiden måste finnas till förfogande för en beställningscentral.
Det medför att på mindre orter kommer det inte att finnas några bilar kvar, som kan serva allmänheten med taxi.
Under anbudstiden har nio taxiföretag i Dalarna behärt överprövning av upphandlingen. Flera överklaganden ligger fortfarande hos kammarrätten och länsrätten för behandling.
På onsdagen bestämde Dalatrafik ändå vilka som ska får köra färdtjänst i Dalarna.
TAXIFÖRARE UPPSAGDA
En av de stora förlorarna blev då Mora Taxi. I väntan på Dalatrafiks beslut, hade all personal varslats om uppsägning. Och nu får chaufförerna sluta.
– Ja, nu måste uppsägningarna gälla, säger Bo Kjellsson, som är en av delägarna i Mora Taxi.
– Troligtvis blir det nu ingen taxi kvar för allmänheten i Mora, säger han.
ALL TAXI FÖRSVINNER
Det kommer då inte finnas någon tåg- eller flygtaxi och heller inte någon taxi för privatresor av något slag.
Bo Kjellsson har kört taxi i 33 år.
– Men jag har aldrig varit med om något liknande som det här, säger han.