Älgolyckorna ökade i Dalarna

Förra året anmäldes 241 älgolyckor i Dalarna till polisen. Det är några fler än år 2005, men betydligt färre än såväl 2004 som 2003. 1 350 olyckor med rådjur anmäldes och det är ungefär lika som de senaste åren. Att vildsvinen blivit fler i Dalarnas fauna märks i statistiken. I fjol inträffade fem olyckor med vildsvin i länet. Siffrorna kommer från Nationella Viltolycksrådet.