Strömmen åter efter 11 timmar

Alla elabbonenter i Avestatrakten har nu fått tillbaka stömmen efter det omfattande avbrottet på torsdagen. Som mest var 10 000 abbonenter drabbade av avbrottet, som orsakades av en brand i en transformator. Först vid tiotiden på kvällen hade alla fått strömmen tillbaka, då efter 11 timmars avbrott. Vattenfall vädjar nu till Avestaborna att vara återhållsamma med elanvändningen, då det endast gjorts provisoriska reparationer.

Det var vid 11-tiden på förmiddagen, som det uppstod brand i en kabel i en transformator vid Lillforsens kraftstation. Branden kunde snabbt släckas, men hade då orsakat skador, som medförade ett omfattande strömavbrott.
Vattenfall ska nu utreda brandorsaken och de konsekvenser, som branden fick.
Under fredagen kommer arbetena med att reparera skadorna att fortsätta. I samband med det kan det bli kortare strömavbrott.
Vattenfall vädjar också till alla i Avesta att vara återhållsamma med elanvändningen, då en hög belastning på de tillfälliga reparationerna kan orsaka nya avbrott.