Länsstyrelsen får 90 milj till naturvård

Länsstyrelsen Dalarna får närmare 90 miljoner kronor av naturvårdsverket till naturvård under det här året. Och merparten av pengarna går till nya naturreservat.

64 miljoner kronor, alltså ungefär två tredjedelar av det totala bidraget ska Länsstyrelsen använda för att bilda nya naturreservat. Med dom här pengarna ska mark köpas in och markägare ersättas för det intrång som en reservatsbildningen medför. 10 miljoner kronor av pengarna går till vård av dom naturreservat och nationalparker som redan finns. Bland annat ska säkerhetsstängsel sättas upp i områden som är särskilt utsatta och välbesökta.

Pengar anslås också för underhåll av statliga leder och till inventeringar av miljö och arter. Såna ska ske i Sångån i Leksands kommun och Tansån i Gagnefs kommun, det här är åar med ett stort bestånd av flodpärlmussla. Inventeringar ska också göras i Alderängarna i Mora som har ett intressant insektsliv och i Gärdsjöfältet, Ockradalgången- Enån i Rättvik.

Under det här året ska också tre vattendrag i nordvästra Dalarna återställas efter flottningsepoken.

Det är Görälven/Ljöran, Västerdalälven vid Hällareservatet och Fulan/Fuluälven.