Bilprovningen i Särna blir mobil

Bilprovningen i Särna blir mobil från den 12 februari. Därmed stängs också definitivt den anläggning, som tidigare funnits. Den mobila anläggningen kommer att finnas på plats i Särna var sjätte vecka. Den placeras i närheten av där den gamla tidigare funnits,

– Genom den här lösningen slipper vi ha en kostsam anläggning med få besiktningsdagar. säger Roger Jönsson som är platschef för den mobila stationen.
Dessutom har den mobila Anläggningen en modern utrustning, som erbjudar en bra arbetsmiljö.