Politiker ska lyssna till vanligt folk

Nu får Orsaborna möjlighet att tala ut med sina politiker, utan att bli avbrutna. Politikerna får inte gå in i några debatter, utan bara lyssna till vad allmänheten tycker i olika frågor. Orsadialogen kallas den här nya möjligheten och vid första träffen, som är på onsdag, ska det handla om äldreomsorgen i kommunen.

Förslaget till Orsadialogen kommer från en insändare i en av länets tidningar. Idén var så bra tyckte både politiker och tjänstemän att de nu vill testa den.
Första Orsadialogen hålls på onsdag på Dalagatan 1. Då får vem som helst komma och säga sina mening, om hur de tycker att äldreomsorgen i kommunen fungerar. Politikerna och tjänstemännen ska lyssna på åsikterna och inte gå in i någon debatt. Direkta sakfel kan dock naturligtvis rättas till.
– Det här är den vanliga människans möjlighet att göra sin röst hörd, säger Janne Bäckman, som är informationsansvarig i Orsa. Övriga har ju andra mjöljligheter att göra det på.