Allt fler vill donera organ

Antalet svenskar som donerade sina organ ökade under 2006 till det högsta på 15 år. Och Uppsala-Örebroregionen, där Dalarna ingår, är bland de bästa i landet. Men det är ändå inte tillräckligt, säger Pehr Gullbrand, som är donationsansvarig läkare i Dalarna.

Ifjol, 2006, kunde organ från 137 avlidna personer i Dalarnas tas om hand. Det är en ökning från 128 året innan och med hela 40 procent jämfört med bottenåret 2000, då bara 97 människor donerade sina organ efter sin död.
– Ökningen beror delvis på förbättrad intensivvård, säger Pehr Gullbrand.
Man har nu möjlighet att ge bättre intensivvård även för svårt skallskadade.
– Och bland de som vi ändå inte kan rädda livet på, blir en del organdonatorer istället, berättar han.
Organdonationer är en hjärtefråga för Pehr Gullbrand.
– Jag är glad över utvecklingen med fler donatorer, säger han. Men det är ändå inte tillräckligt många.
Han hoppas på ännu bättre resultat.
– Målsättningen är att alla ska uttala sin vilja på ett donationskort, i körkortet eller på annat vis, understryker han. Vi vet ju inte vem som nästa gång kan behöva ett nytt organ...