"Omöjligt driva vårdcentral privat med landstingets villkor"

Nu reser sig frågetecknen kring vårdcentralen i Älvdalen.  Ingen har hittills anmält intresse för att driva vårdcentralen vidare i privat regi när det nuvarande avtalet med landstinget går ut. Inte heller Praktikertjänst som driver verksamheten idag.

Åke Nilsson, som är chef för vårdcentralen i Älvdalen säger att landstingets förslag till nytt avtal är alldeles för detaljstyrt, det medför sämre ekonomiska villkor och det finns ingen långsiktig stabilitet eftersom landstinget förbehåller sig rätten att ändra i avtalet.

Vårdcentralen i Älvdalen är den enda i Dalarna som drivs privat. Det var motvilligt som landstinget en gång gick med på att privatisera vårdcentralen och det var under hot om att läkarna skulle sluta.

Fem läkare, två sjukgymnaster och en psykoterapeut bildar ett ägarkollektiv som driver vårdcentralen inom Praktikertjänst. Och de anser att förslaget till nytt avtal med landstinget är helt oacceptabelt.

– Det är alltför detaljstyrt, har sämre ekonomiska villkor och ingen stabilitet, säger vårdcentralschefen Åke Nilsson, landstinget förbehåller sig rätten att ändra undra avtalstiden.

Därför har det nuvarande ägarkollektivet valt att inte lämna in något anbud på att driva verksamheten vidare.

– Vi vill ta upp diskussioner med landstinget och hoppas nå fram till en bra lösning, säger Åke Nilsson, som idag inte vet om läkarna kommer att sluta om landstinget väljer att driva vårdcentralen i egen regi.