Jämställt bland forskare på Högskolan

Forskarvärlden domineras fortfarande av män inom många områden. Men inte på Högskolan Dalarna. Under 2006 fick ungefär lika många kvinnor som män pengar för att forska.

Under 2006 fick 26 kvinnor forskaranslag, det vill säga pengar, av Högskolan Dalarna för att kunna forska. Under samma period fick 30 män forskaranslag. När det gäller summorna som delats ut skiljer det inte heller särskilt mycket mellan könen. Förvånansvärt jämställt alltså.