Ingen etanolfabrik byggs i Orsa

Planerna på att bygga en etanolfabrik i Orsa bör skrotas. Det anser kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns idag ingen entreprenör, som är villig att satsa på en etanolfabrik. Fortsatta insatser från kommunen på en etanolfabrik, skulle dessutom dra alltför stora resurser från andra viktiga utvecklingsområden , heter det.

Det är andra gången, som Orsa skrinlägger planerna på att få en etanolfabrik till orten. Redan i slutet av 1990-talet fanns det ganska långt gångna planer på att få i gång en sådan. Tankarna har dock legat kvar hos poltikerna. Orsa vill profilera sig, som en träkommun och med stora skogar runt omkring skulle en etanolfabrik passa bra. Det var när bensinpriserna rakade i höjden, som idén väcktes på nytt.
Dålig kompetens
Nu har Orsas näringslivskontor gjort en utredning och kommit fram till, att det visserligen finns tillgång på både mark och råvara. Däremot är det dåligt med såväl lokal kompetens som forskningskontakter och framför allt det finns ingen entreprenör, som har intresse av att starta en etanolfabrik i kommunen. Andra kommuner har också kommit mycket längre i sin planering för att etablera etanolfabriker. Resurser från annat
Utredaren menar också att en satsning på en etanolfabrik, skulle ta alltför stora resurser från andra viktiga utvecklingsområden. Politikerna i kommunstryrelsens arbetsutskott håller med och vill nu därför skrota planerna på en etanolfabrik i Orsa.