Alliansregeringens beslut om skyddsjakt dröjer

I jägarkretsar i Dalarna väntar man på besked om utlovade förändringar i den omstridda paragraf 28 i Jaktförordningen. Men det blev inget beslut vid regeringens sammanträde idag heller. Frågan är inte enkel att lösa, säger rättschefen på Jordnruksdepratementet, Anders Perklev.

Det handlar om att dalajägarna vill utöka rätten att värna sina tamdjur för rovdjur även utanför hägn, dvs i första hand skydda hundar som angrips av varg i samband med jakt.

Anders Perklev, som är rättschef på Jordbruksdepartementet säger till Dalanytt att det är mycket svårt och komplicerat att formulera en ändring i paragraf 28 så att det tillfredsställer alla intressen.

Det gäller kraven på att få skydda sina hundar och andra tamdjur, men också att värna om rovdjursstammen. Vargen är i princip fridlyst och dessutom skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv.

Hur länge det dröjer innan juristerna och politikerna har funderat tillräckligt länge för att kunna lägga fram ett förslag till regeringen kan inte rättschefen Anders Perklev säga idag.