Allt fler kvinnor i jaktskogen

Jägarkåren utökas med allt fler kvinnor. Var fjärde person som tar jägarexamen är nu en kvinna. Det innebär att antalet kvinnliga jägare ökar stadigt. Från 1999 till 2006 har antalet medlemmar i Svenska Jägaförbundet ökat från 7 800 till 11 300. Och sex procent av förbudnets medlemmar är nu kvinnor.