Låt barnmorskor få utföra aborter

Även barnmorskor borde få utföra aborter, och inte som nu bara läkare. Det anser centerpolitikern Kenneth Johansson, från Aspeboda. Han vill att socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda abortlagen. De långa väntetiderna gör att många kvinnor nu utsätts för onödigt lidande, tycker han.

Socialstyrelsen har visat att det finns långa väntetider för aborter på många platser, speciellt på somrarna. En medicinskt abort kan göras till vecka nio, därefter krävs det kirurgiska ingripanden vid aborter.
– Möjligheten till abort måste bli mer tillgänglig, säger Kenneth Johansson. Så man kan använda den metod, som är lindrigast för kvinnan. En abort är tillräckligt jobbig ändå.
Kenneth Johansson vill nu att socialstyrelsen ska få utreda om det går att ändra abortlagen i den riktning, som han föreslår. Beslut om en sådan utredning fattas av regeringen.
Kenneth Johansson är ordförande i riksdagens socialutskott och han tror sig kunna få med övriga politiska partier på sitt förslag.
Inom kristdemokraterna pågår annars just nu en hård abortdebatt, där flera istället vill skärpa lagstiftningen. Socialminister Göran Hägglund, som är kristdemokrat, får också ta emot mycket kritik från flera av sina partikamrater.
– Men jag har ständiga diskussioner med honom och tror att han ställer sig bakom mitt förslag, säger Kenneth Johansson.