Jättelik utbyggnad av vindkraften

Vindkraften står inför en jättelik utbyggnad i Dalarna. Dagens nio vindkraftverk kommer snart att ha utökats till 120. De kan då producera lika mycket energi som är tre gånger behovet i  exempelvis Malung och Sälen. Och det skulle nästan räcka till ett och ett halvt Falun.

– Det är stora grejer på gång i Dalarna, säger Per Möller, som är vd för Dalakraft.
Han ser egentligen bara ett problem för en snabb utbyggnad.
– Det är sådant sug efter vindkraften, så att leveranstiderna blir allt längre för att bygga upp den, säger han. Och dessutom har materialet stigit i pris.