Miljövänliga begravningar

Än så länge finns inget annat alternativ än att jordbegravas eller kremeras och inget av de två är särskilt miljövänliga.  Flera forskare tycker begravningssätten bidrar till växthuseffekten och biologen Susanne Wiigh-Mäsak säger att vi måste se till att det blir möjligt för jorden att ta hand om kroppen.

De miljövänliga alternativen blir allt fler, som till exempel kravmärkt mjölk, ekologiskt odlade bananer och miljövänliga bilar. Men det gäller inte begravningar. Då finns än så länge bara två alternativ, jordbegravning och kremering.

Allt fler väljer kremering och vid en kremering släpps bland annat kvicksilver. Det blidas även fossil koldioxid när man värmer upp krematorierna. Men det är kvicksilvret som är värst.

Enligt Naturvårdsverket är krematorierna den tredje största källan till kvicksilverutsläpp till luft. Biologen Susanne Wiigh-Mäsak jobbar för att det ska bli möjligt att begravas ekologiskt.

– Först fryser man kroppen för att den ska bli skör och därefter vibreras kroppen, tillsammans med sin kista, så att den faktiskt faller sönder.

Susanne Wiigh-Mäsak säger att nästa steg i processen är att det frysta och sönder skakade stoftet ska torka och först därefter är det möjligt för jorden att ta hand om kroppen.