Hovrätten prövar våldtäktsdom

Ett mål om grov våldtäkt mot barn får en fortsättning i Svea Hovrätt under fem dar i september. Det handlar om två åtalade 35-åriga Falubor som friades i tingsrätten, men där rätten var oenig.

Målsägande i det här fallet är en flicka som under två dygn i februari i fjol vistades i de båda männens lägenheter. Flickan som vid det tillfället var 13 år och som avvikit från ett behandlingshem anmälde att hon blivit våldtagen av männen under besöket i Falun.

Men Falu tingsrätt friade männen, den ansåg att flickan inte varit helt trovärdig och att det fanns delar i hennes berättelse som inte verkade sannolika. Men rätten var lång ifrån enig i sin dom i januari.

Domaren i målet ansåg åtalet styrkt och liksom en nämndeman. Men eftersom dom två övriga nämndemännen var av annan uppfattning, och då det är den för de åtalade mest fördelaktiga bedömningen som ska gälla i en sådan här situation, blev det en friande dom.

Åklagarna, som överklagat domen, tar fasta på just oenigheten i tingsrätten och vill att hovrätten fäller de båda männen för grov våldtäkt mot barn plus övergrepp i rättssak.

Under fem dar i september, från 10 till den 17, ska hovrätten behandla det här intrikata målet. Det kan tilläggas att männen i tingsrätten dömdes till skyddstillsyn respektive dagsböter för ett par andra och mindre allvarliga brott, och de domarna har inte gått vidare till hovrätten.