Fler fuskande studenter

Allt fler högskolestudenter upptäcks och straffas för att ha fuskat eller på annat sätt ha brutit mot reglerna. Vid Högskolan Dalarna var det 13 studenter som stängdes av eller fick varningar förra året. Totalt i landet handlade det om 482 studenter under 2006 och det är en ökning med nio procent jämfört med 2005.