Konkurserna minskar i Dalarna

Antalet företagskonkurser i Dalarna fortsätter att minska kraftigt.

Det är bara i grannlänet Gävleborg som minskningen varit större under årets fyra första månader, det visar nya siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

I landet som helhet handlar det om en minskning med 5 procent jämfört med dom första fyra månaderna i fjol.

Här i Dalarna är siffran 33 procent, i reda tal har 34 företag i länet gått i konkurs under den aktuella perioden.

Och det här här alltså siffror som enbart straffas av Gävleborgs län där nedgången är 45 procent

När det gäller branscher så har det under den senaste månaden skett ett kraftigt konkursras för handeln med motorfordon. Antalet konkurser i detaljhandeln börjar också minska och den enda större bransch där det fortfarande är en tydlig ökning är fastighetsmarknaden.

Den prognos som UC gör för helåret 2007 i landet är en minskning på ungeför samma nivå som den för dom fyra första månaderna.

Men vi har nu haft tre år med sjunkande konkurstal och frågan är hur länge den utvecklingen kan bestå.

-När efterfrågan avtar kommer vi att ha en överetablerad marknad och då uppstår problem, säger Fredrik Polland på UC:s företags information.