StoraEnso anklagas för att vara miljöbov!

Enligt fondbolaget Banco är Stora Enso med stor förankring här i Dalarna en av dom stora miljöbovarna. Banco är ett bolag som säger sig investera pengar i socialt och miljömässigt ansvarsfulla företag. När Banco granskade koldioxidutsläppen från bolagen i fonden så fann man att Stora Enso stack ut. Trots att Banco äger en ytterst liten del aktier i bolaget står Stora enso för en mycket stor del av koldioxidutsläppen, säger Sacha Beslik, chef för Bancos etikanalys.

Sacha Beslik tror att de stora utsläppen från Stora Enso hänger sammaqn med att företaget inte riktar sig direkt till konsumenterna, som trycker på för miljöförbättringar.

Stora Ensos energidirektör Mikael Hannus håller dock inte med om att företaget nonchalerar  miljön. Massafabriker t ex kräver mycket el och energi och bolaget gör allt man kan för att effektivisera och minska koldioxidutsläppen, säger Mikael Hannus-