Bidraget höjs för våldsutsatta kvinnor

Nu höjs bidraget till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det är regeringen som förverkligar sitt mål om att våldsutsatta kvinnor ska få stöd och hjälp oavsett viken kommun de bor i. Det här innebär att dalakommunerna kan från och med i dag tisdag kan söka pengar för sådan verksamhet. Totalt rör det sig om 6,6 miljoner kronor som kommunerna får dela på under två års tid.

– I januari så la regeringen en proposition som handlade om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. I och med det har man aviserat en ambitionshöjning att kommunerna ska bli bättre på att jobba med det här, säger Emma Sandahl jobbar med jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen Dalarna.

Tidigare så fick dalakommunerna dela på 2,4 miljoner kronor per år. Nu höjer man alltså stödet till 3,3 miljoner. Tidigare var det både kommunerna och kvinnojourerna som kunde söka pengar. Men det har man nu ändrat på. Nu är det bara kommunerna som kan söka bidraget.

– Ansvaret för den här frågan ligger ju på kommunerna men i direktiven för pengarna så handlar det också om att kommunerna ska söka pengar för att utveckla kvinnojourer eller brottsofferverksamheter, säger Emma Sandahl.

Ann-Sofie Sterio är engagerad i kvinno och tjejjourerna i Borlänge och i Falun. Hon tycker att bidragsökningen är en bra satsning - men ser negativt på att bara kommunerna nu kan söka.

– Vi är lite oroliga för att kommunerna ska söka pengarna.

Litar du inte på att kommunerna fixar det här?
– Vi kan ju hoppas att kommunerna söker pengarna. Vi har ju ett väldigt bra samarbete i till exempel i Borlänge med kommunen och hoppas att det här blir en möjlighet utveckla. Men vi hoppas att alla kommuner kommer att söka dessa pengar, säger Ann-Sofie Sterio.