Svårt pressa priserna på lokal mat

Många som vill gynna lokala matproducenter tycker att den maten är för dyr. Men enligt slakterichefen Jan Hellström vid Siljan Chark utanför Rättvik så är det så gott som omöjligt att få ned kostnaden.

Jan Hellström vid slakteriet Siljan Chark utanför Rättvik säger att problemet är att i Sverige måste näringen betala allting men i EU går staten in och subventionerar alla små anläggningar.

– Det innebär dels att vårt kött kommer att vara mycket dyrare än det storskaliga i Sverige, dels gentemot EU är det ännu större skillnad, säger Jan Hellström.

Jan Hellström menar att konkurrensen är snedvriden Små slakterier betalar mycket mer per kilo kött till Livsmedelsverket än vad stora slakterier gör i tillsyns avgifter. I år betalar Siljan Chark nära två miljoner kronor till Livsmedelsverket i tillsyn, där ingår bland annat lönekostnader för veterinärer.

– Det slår väldigt hårt mot oss små, men så länge folk är beredda att betala mer för våra varor så klarar vi ju oss, säger Jan Hellström.