Arbetsmiljön vid vägarbeten kontrolleras

Ett 30-tal vägarbeten i Gävle-Dala ska nu inspekteras av arbetsmiljöverket. Det här året har proklamerats som trafiksäkerhetsår och inspektionerna är verkets bidrag för att öka säkerheten för vägarbetarna:

Arbete på vägar och gator mitt i trafikrusning är ofta farligt. Under senare år har flera trafikolyckor som lett till döden och svåra personskador varit relaterade till just vägarbeten. Här i Dalarna dödades exempelvis en vägarbetare sommaren 2005 efter riksväg 80 vid Ryggen utanför Falun.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att anläggning av vägar är mera skadedrabbat än annan byggverksamhet, både vad gäller anmälda arbetssjukdomar och olyckor.

Nu i maj inleds inspektioner runt om i landet av arbeten som pågår i vägmiljö. Och ett 30-tal ska alltså göras i Gävle-Dala. Det är arbetsplatser där vägar byggs och underhållls och där ledningsarbeten och trafiklinjemålning utförs.

Arbetsmiljöverkets distrikt i Falun har sen en tid samarbetat med vägverket om hur arbetsmiljön för dom som har vägjobb ska göras säkrare. Nu breddas det arbetet. Och bland annat kommer inspektörerna att kontrollera att det finns arbetsmiljöplaner med skyddsåtgärder och att byggherrar och entreprenörer lever upp till sina skyldigheter.