Egna odlingar är bäst för klimatet

Att producera och transportera livsmedel innebär att stora mängder koldixid släpps ut och bidrar därmed starkt till växthuseffekten och klimatförändringen. Det anser Martin Zahr som leder ett energiprojekt i Stockholm. I Linghed bor Kerstin Eriksson som själv odlar sina grönsaker