Satsa på jobb i engelskspråkiga länder

Det finns gott om arbete i engelskspråkiga länder. Därför arrangerade Arbetsförmedlingen idag en minimässa där rekryterare från en rad länder fanns på plats. Det är alla typer av jobb, men mest sådana som inte kräver yrkeskunskaper, t ex  på barer, cafeér och lantbruk.

Margareta Apell som arbetar på arbetsförmedlingen i Falun berättar att många människor vill arbeta i engelsk-talande länder, men främst är det ungdomar som reser ut. Norge är visserligen populärast, men därefter kommer Irland.

- Det är litet och vackert och människorna är öppna opch vänliga, säger Margareta Apell.

Det var många rekyrterare men inte så många besökare.

- Men vi på förmedlingen har skaffat kunskaper och kontakter och det går bra att komma senare om man vill få jobb utlomlands, säger Margareta apell