Brister på Sjöviks folkhögskola

Det finns allvarliga brister i arbetsmiljön på Stiftelsen Sjöviks folkhögskola i Avesta. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en utredning, bland annat saknas tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna. Nu kräver verket att man tar kritiken på allvar och åtgärdar bristerna, annars hotar ett vite på 40 000 kronor.