Nya Samhalljobb till regionen

Statliga Samhall planerar att nyanställa cirka 50 personer i den region Dalarna tillhör, tillsammans med Värmland och Västmanland. Regionchef Rolf Åström säger till Sveriges Radio Värmland att merparten av de 50 jobben går till Värmland och de flesta till Karlstadsområdet.

Totalt skapas över 450 nya Samhallsjobb över hela landet, efter att regeringen lovat nya pengar till bolaget. Jobben är till övervägande del inom tjänstesektorn eller i form av bemanningsuppdrag. Samhall sysselsätter funktionshindrade och personer med nedsatt arbetsförmåga.