Leksand drar ner på simundervisning i byskolor

Leksands kommun drar ner på skolbarnens simundervisning för att spara pengar. Socialdemokraterna protesterar och vill att Bildningsnämnden ser till att alla skolbarn får simskola. Men nämndens kristdemokratiske ordförande, Sakarias Winberg, säger att pengarna inte räcker till att transportera barn i bussar från skolorna till simhallen.

Enligt Socialdemokraterna har Siljansnäs skola dragit in sin simundervisning helt å hållet. Gärde skola har minskat undervisningen, å fler skolor funderar på samma sak. Problemet är kostnadermna för bussresan in till Leksandshallen. Det blir alltså barnen som bor i kommunens utkanter som drabbas. Orättvist tycker socialdemokraten Emma Nilsson Tysklind.