Framgångsrik hjälp till flyktingar

Borlänge kommuns satsning på att hjälpa flyktingar som mår dåligt är lyckad. Flera av de utlandsfödda som fått hjälp säger att de nu mår mycket bättre.

För ett år sedan öppnades Borlänge kommuns transkulturella behandlingscenter. Det är llatså alltså en plats  som finns till för utlandsfödda som inte mår bra och behöver stöd och hjälp.

Centret är öppet för hjälpbehövande i hela länet och hittills har ett 50-tal utlandsfödda behandlats av de fem anställda på centret.

Eftersom Borlänge troligtvis kommer att ta emot rekordmånga flyktingar i år kommer pressen på centret att öka.