Landstinget satsar fem milj på forskning

Cirka fem miljoner kostar den forskning som Centrum för klinisk forskning inom landstinget Dalarna bedriver. Under senaste åren har till exempel studier i länet inom ryggkirurgi, spädbarnsvård och strokevården lett till direkta förbättringar i vården, enligt föreståndaren på Centrum för klinisk forskning, Marianne Omne-Pontén.

Landstingets hela budget ligger på cirka 4,5 miljarder kr. Fem miljoner går till arbetet inom Centrum för klinisk forskning, vars föreståndare Marianne Omne-Pontén, tycker att forskningen är värd pengarna:

- Man måste nog ändå betrakta anslag till forskning och kunskaputveckling som en investering, säger hon.

Omne-Pontén nämner studier inom spädbarnsvård, ryggkirurgi, strokevården och bland astmapatienter som exempel på forskning i Dalarna där resultater fyller kunskapsluckor i vården på olika sätt.

- Det finns resultat som kan användas på klinikerna ganska omedelbart, säger Marianne Omne-Pontén.