Myggor får bekämpas från flyg i Avesta

I sommar är det fritt fram för kemisk myggbekämpning från flyg i området runt Jädersholmar och Sonnboviken i nedre Dalälvsområdet i Avesta kommun. Kemikalieinspektionen har nu gett tillstånd till det.

Motiveringen är att stora mängder översvämningsmyggor har en negativ effekt för boende och andra i området. För turistnäringen är myggorna en begränsande faktor, konstaterar Kemikalieinspektionen.

Våtmarkerna vid Nedre Dalälven är konstaterat myggrika och vissa somrar kan myggplågan bli svår. Tidigare har områden vid Nedre Dalälven i Uppsala län fått dispens för kemisk myggbekämpning i år.

Det biologiska bekämpningsmedlet som används medför ingen risk för människor, enligt Kemikalieinspektionen.