Filmarkivet i Grängesberg ska utredas

Fortfarande är det oklart om hur det blir med Filmarkivet i Grängesberg i framtiden, enligt tidningen Dagens Nyheter idag. Den moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth säger till tidningen att regeringen ska se över de tre filmarkiv som finns runt om i landet någon gång under mandatperioden. Eventuellt kan det bli en sammanslagning. Kortsiktigt får filmarkivet i Grängesberg med sju tjänster lita på finansiering via den årliga statsbudgeten.

Det finns tre filmarkiv i landet. Det i Grängesberg har Svenska Filminstitutet som huvudman. Även SvT och Statens Ljud- och bildarkiv, SLBA, har varsitt filmarkiv på andra platser.

I Grängesberg samlas filmer som speglar svenskt 1900-tal och som gjorts av föreningar, företag och undervisningsfilm. Genom att statsmakterna varit lite njugga med finansieringen ligger akrivet efter i arbetet med att arkivera filmerna. I dag finns sju tjänster som finansieras med pengar från Statens kulturråd.

Det finns krafter som vill slå samman de tre filmarkiven till ett. Och det är det som kulturministern hoppas hinna med att se över fram till 2010.