Björnar i skogen ska filmas

Björnar i Orsa finnmark ska filmas. Det vill forskare, som ansöker om att få sätta upp kameror vid åtlar på båda sidor av länsgränsen mot Gävleborgs län. Forskarna vill veta hur björnar beter sig vid utlagd mat, s k åtlar, och om de tar med sig sina ungar dit.

Projektledare är Jonas Lindberg, vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.
– Vi vill veta vilka björnar, som går fram till åtlarna, säger han.
– Och framför allt vill vi veta om honorna tar med sig ungarna fram till åtlarna, förklarar han.
Jägare får inte skjuta björnhonor, som har ungar. Men några sådana björnar har ändå skjutits på senare tid.
– Det kan vara honor som kört upp sina ungar i ett träd, eller som skiljts från dem då de blivit jagade av hundar, säger Jonas Lindberg.
– Och då kan det vara svårt för jägarna att avgöra om de verkligen har ungar, eller inte.
Den omdebatterade åteljakten, skulle däremot ge en lugnar jakt, hävdar en del.
– Och med det här projektet kan vi kanske vara till en hjälp vid ett beslut.
Det är nu närmast länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg, som ska besluta om man ska fåt sätta upp kameror vid björnåtlar.