Omfattande granskning av LSS-lagen

Just nu pågår en omfattande granskning av hur funktionshindrade i Sverige i framtiden ska få bättre service och möjligheter till ett bra liv. Regering och riksdag har tillsatt en kommitté som ska titta över lss-lagen som är från 1993. Kommittén ska också titta på tillgången till personlig assistent. Och det finns sånt som måste ändras, menar Kenneth Johansson, Centerpartistisk dalariksdagsman och ordförande i LSS-kommittén.