Mattias Flink får nu nattpermis

Mattias Flink får nattliga permissioner utan övervakning. Det har länsrätten i Stockholm beslutat. Rätten går därmed emot kriminalvården, som inte tycker att tiden ännu är mogen att utöka fríheten för Flink. Mattias Flink är dömd till livstids fängelse för att ha skjutit ihjäl sju personer i Falun 1994.

Morden i Falun skedde alltså i juni 1994. Sedan dess har Mattias Flink, som dömdes till livstids fängelse, varit frihetsberövad.
Under senare år har dock kriminalvården successivt sänkt den säkerhet som omgärdat Flink.
Dagpermissioner
Sedan tre år tillbaka har han haft dagpermissioner på egen hand och i slutet av förra året begärde den anstalt där Flink vistas - Beateberg - att han också skulle få nattpermissioner utan tillsyn. Men kriminalvården sa nej. Flink överklagade då det beslutet till länsrätten i Stockholm.
Riskbedömningar
Mattias Flink har nu alltså fått ett ja därifrån. Länsrätten menar att risken för återfall i brottslighet är mycket låg, och  stöder sig på riskbedömningar som gjorts från olika håll. Länsrätten tycker också att det bekräftas av de flertal dagpermissioner som Mattias Flink haft. Under dessa har han skött sig på samma tillfredsställande sätt, som under vistelsen på anstalt.
Visat insikt
Länsrätten hävdar också att Flink vid förhandlingen i det här målet visat att han har insikt i det brott som han begått och att han förstår vikten av att avhålla sig från att dricka alkohol.
Allt det här gör att länsrätten upphäver kriminalvårdens beslut att neka Mattias Flink nattpermissioner på egen hand. Målet går nu tillbaka till kriminalvården för ny handläggning.