Problem med långa adressnamn

För långa adressnamn ställer till med problem i Leksand. Posten kommer fel och ambulanser och färdtjänst kan åka till fel adresser. Nu vill Leksands kommun ha hjälp av Lantmäteriverket för att hitta fungerande adresser igen.

Det är när adresserna innehåller långa bynamn, gatunamn och bostadsnummer, som de inte fungerar. Många har dessutom lagt in gårdsnamn i adressen, som då blir ännu längre. Adresserna ryms då inte längre i adressfälten och viktiga uppgifter i den kan försvinna.
För att hitta en lösning vill Leksands kommun nu ha hjälp av lantmäteriverket, då man tror att samma problem kan finnas på fler ställen i landet.