Friad från vålds- och sexövergrepp

40-åringen dömdes för en tid sedan till tre års fängelse för våld- och sexövergrepp på barn. Nu har han helt friats av Svea hovrätt. Rätten finner inte barnens berättelse, som tillräckligt trovärdig för att döma honom.

40-åringen från Smedjebacken dömdes av tingsrätten till tre års fängelse för vålds- och sexövergrepp. Det ska ha skett  på två av hans egna barn och ett styvbarn.
Falu tingsrätt ansåg i sin dom att barnen gjort ett trovärdigt intryck. Men hovrätten tycker att de lämnat påtagligt vaga och svävande uppgifter.
Trovärdigheten är inte av den arten, att den kan läggas till grund för bedömningen i skuldfrågorna, menar hovrätten.
Åtalet ogillas därför i sin helhet.