Dal-Jerkskolan i Rättvik läggs ner

Nästa läsår blir det sista på Dal-Jerksskolan i Rättvik. Det enligt ett förslag från barn- och utbildningsförvaltningen. Skolan har haft ett kraftigt vikande elevunderlag de senaste åren. Det har sjunkit med över 60 procent sedan början av 2000-talet. Kommande läsår väntas mindre än 50 elever gå på Dal-Jerksskolan.

Från och med hösten 2008 kommer alla elever i centrala och södra Rättvik att få välja mellan Nyhedsskolan och Söderås skola om det här förslaget går igenom. Det ska behandlas av kommunstyrelsens allmänna utskott i Rättvik på tisdag i nästa vecka.