Börja med Dalabanan nästa år

Bygg ut Dalabanan med början nästa år, bygg dubbelspår mellan Falun och Borlänge och gör en utbyggnad av stationen i Borlänge så att den klarar femtågsmöten. Det kräver Region Dalarna i ett svar till Banverket och Vägverket. Vidare ska vissa vägprojekt skyndas på, framhålls det.

De pengar som är tänkta för en upprustning av Dalabanan får inte ändras och bör användas 2008 till 2010. Det framhåller Region Dalarna i ett svar till Banverket och vägverket, om de reviderade planer som dessa arbetar med.
Vidare bör byggandet av ett dubbelspår mellan Falun och Borlänge tidigareläggas till 2012, sägs det i svaret. Region Dalarna vill också att stationen i Borlänge byggs ut fär att klara femtågsmöten.
I fråga om landsvägar betonar Region Dalarna vikten av satsningar på Bergslagsdiagonalen, och då bland annat riksväg 50 vid Ludvika och förbifarten i Grängesberg.
Andra vägprojekt som lyfts fram som viktiga är E45 förbi Mora samt sträckan Mora- Orsa.