Utbildar för de behov som finns

De utbildningar som finns för turismverksamheten i Dalarna, ska nu anpassas bättre till vad som verkligen behövs. Sju kommuner arbetar därför på att få bättre samarbete mellan utbildningarna och de företag som arbetar med turismen. Arbetet pågår med att bilda ett s k besöksnäringscollege, där man ska samlas för att lägga fram sina erfarenheter och önskemål. Det är viktigt att vi utbildar för de behov som finns hos företagen, poängterar Anneli Morberg, som är programsekreterare vid Leksands gymnasium.