Biogasanläggning planeras vid mejeri

En biogasanläggning planeras i anknytning till Grådö mejeri. Projektet bygger på att Avesta, Hedemora och Säters kommuner bidrar med komposterbara sopor som förbränns i Grådö. Vid förbränningen skapas den ånga som hettar upp mjölken i mejeriet. Genom att man då kan sluta använda olja blir mjölkprocessen mer miljövänlig.

Ungefär 30 miljoner kr kostar det att bygga anläggningen. Region Dalarna har nu beslutat bidra med 300 000 kr till en förstudie om biogassatsningen.