"Dalarnas vägar behöver mer pengar"

Som vanligt så kommer vi i sommar att träffa på ett antal större eller mindre vägarbeten här i länet. Redan vecka 21 påbörjas några av projekten. Men Göran Eriksson vid Vägverkets region Mitt menar att Dalarnas vägnät skulle behöva mycket fler förbättringsarbeten än vad man kan göra i år.

– Egentligen blir det ganska lite jobb i sommar. Vi har väldigt lite pengar, säger Göran Eriksson vid Vägverket region Mitt. Han berättar om flera vägarbeten i sommar. Bland annat i Falun, Borlänge och i Särna.

– Jag upplever att vi får ungefär 20 procent mindre pengar än vad vi skulle behöva för att behålla den nivå vi har idag, säger Göran Eriksson.