Landstinget Dalarna väljer bort Sisyphos

Landstinget Dalarna väljer bort behandlingshemmet Sisyphos i Borlänge. I fortsättningen kommer psykiskt sjuka barn och ungdomar få åka utanför länet för att få hjälp. Sisyphos är för dyra och andra hem bedöms ge bättre vård till bättre pris anser landstinget.

– Jag tycker att det är synd om barnen i Dalarna att de inte kan ta del av en bra behandlig, säger Anker Derfis som är vårdchef på Sisyphos.

Är för dyrt landstinget
Orsaken till att Sisyphos inte finns med bland de tio behandlingshem som landstinget Dalarna i första hand kommer att köpa vård av är att de andra hemmen bedöms ge bättre vård till ett bättre pris.

– Om de tycker så är det ett helt riktigt beslut de fattat. Man ska inte betala för mycket för något som har dålig kvalité. Om landstinget har bedömt det så, så tänker de helt korrekt.

Påverkar inte framtiden för Sysyphos
Cirka 7,5 miljoner kronor kostade vården på Sisyphos landstinget Dalarna förra året. Då vårdades totalt åtta barn och ungdomar med allvarliga psykiska störningar där.  Ungefär så har det sett ut i massor av år bakåt. Men trots att Sisyphos nu inte kommer att få några pengar av landstinget Dalarna så påverkar det inte framtiden säger Anker Defriis.

– Vårt upptagningsområde är hela Sverige. Det finns ett väldigt stort behov av kvalificerad vård för barn och ungdomar med djupa tidiga psykiska störningar. Så Dalarna är inte hela världen, även om man kanske tror det ibland.