Arbetsolyckorna ökade i Dalarna

Arbetsolyckorna ökade kraftigt i Dalarna förra året. Det inträffade då 951 olyckor, som ledde till sjukfrånvaro. Det är en ökning med 49 olyckor från året innan. De flesta olyckorna hände inom tillverkningsindustrin. Under året inträffade fyra dödsfall.

I Dalarna anmäldes åtta arbetsolyckor per 1.000 arbetare förra året. För riket som helhet var det bara sju olyckor per 1.000 arbetare.
De absolut flesta olyckorna inträffar inom tillverkningsindustrin, 352 olyckor. Därefter kommer hälso- och sjukvården med 183 olyckor i Dalarna, där nästan alla som skadas är kvinnor. Inom byggbranschen raporterades 90 olyckor, där nästan alla skadade är män.
Dessutom anmäldes drygt 2.100 olyckor, som inte ledde till någon sjukfrånvaro, och drygt 300 olyckor på vägen till och från arbetet.
Det här visar statistik från Arbetsmiljöverket.