Migrationsdomstolar dömer olika

De olika migrationsdomstolarna i landet dömer olika. Den domstol som ger flest asylsökande avslag är migrationsdomstolen i Stockholm och det är den domstol där mål från Dalarna avgörs. Chefsrådmannen Richard Ljungqvist säger att det beror på flera faktorer.

En undersökning som domstolarna själva låtit göra visar att bara var femte asylsökande fick stanna när domstolen i Stockholm avgjorda fallen. I Göteborg fick drygt var tredje asylsökande stanna.

– Vad det beror på kan vi inte säga men vi ser vissa faktorer som har betydelse och det är vilket land man kommer ifrån, säger Richard Ljungqvist, chefsrådman vid Länsrätten i Stockholm.

Han säger att personer som kommer från vissa länder har lättare att få uppehållstillstånd. I Göteborg är det många som kommer från Irak och Iran, och då är sannolikheten att man ska få stanna stor. Richard Ljungqvist säger att till Stockholm har det kommit många från forna Sovjetunionen och Sydamerika och då ör sannolikheten inte så stor att man får stanna.

Men även om man bortser från vilket land den asylsökande kommer ifrån så verkar det ändå som målen bedöms hårdare till den asylsökandes nackdel i Stockholm jämfört med Göteborg och Malmö.

En orsak kan vara att migrationsdomstolarna är relativt nya vilket gör att det finns få prejudikat, eller vägledande domar som domstolarna kan stödja sig på i sina bedömningar.

För att få mer likartad bedömning ska de olika domstolarna bland annat försöka få till gemensamma utbildningar. Det har också införts en gemensam databas där avgöranden läggs in så att medarbetare på de olika domstolarna kan titta hur andra har dömt i liknande mål.

Men trots att det skiljer sig åt hur domstolarna bedömer ärendena tycker inte Richard Ljungqvist att det är något hot mot rättssäkerheten.

– På det här underlaget kan man inte säga att rättsäkerheten är i fara. Då måste man gå in och titta på det enskilda målet, säger Richard Ljungqvist.