Beslut om tomter var korrekt

Regeringsrätten slår fast att regeringen gjorde rätt när den godkände planerna på 30 fritidshustomter i ett område i Evertsberg i Älvdalens kommun. Detaljplanen hade överklagats av tre personer.

De som överklagat beslutet anser att bygglovet beviljats för nära en strand och därför ville de att regeringens beslut skulle upphävas, men det anser alltså inte regeringsrätten eftersom beslutet inte strider mot någon rättsregel.