Nationaldagen blir allt populärare

Nationaldagen blir allt populärare att fira. Det tycker man i alla fall i Smedjebacken, där man nu förbereder för årets firande på onsdag. Intresset har ökat år för år, tycker sig Anna Falkengren märka. Hon är med och arrangerar festligheterna, där SVT:s utrikeskorrespondent Eva Elmsäter blir högtidstalare.

Vid firandet, som hålls i Norrbärke hembygdsgård, delas också kommunens kulturpris ut. Det går i år till Helge Persson från Tolvsbo.
Nationaldagsfriandet i Smedjebacken inleds med en marsch med fanborg och utgår från hamnen. Därefter blir alltså själva firandet i Norrbärke hembygdsgård.
Nationaldagen firas naturligtvis på de flesta platser i Dalarna, med olika typer av program.