Regler kring nationaldagen

Så sent som 2005 blev Sveriges nationaldag en nationell helgdag. Sedan dess håller vi på att lära oss hur vi ska fira den 6 juni på bästa sätt. Men det finns något av ett litet regelverk som bestämmer att nationaldagen ska firas i länen och kommunerna.  Ann-Louise Larsson vid Länsstyrelsen Dalarna säger att det är landshövdingen som ska se till att dagen firas i varje kommun.

Ann-Louise Larsson vid Länsstyrelsen Dalarna säger att i Dalarna så firas nationaldagen både en, två och tre platser i varje kommun.

– En del börjar redan på morgonen, en del väntar till eftermiddagen och en del har firande på kvällen, säger Ann-Louise Larsson.

Enligt Ann-Louise Larsson så vill man att firandet ska bli en aktivitet för hela familjen men det finns inga regler för hur dagen ska firas i kommunerna.

– Vi har en historisk koppling till dagen. Vi fick grundlagen den här dagen och det kan vi uppmärksamma på olika vis, säger Ann-Louise Larsson.