Kamp om herrgårdsmöbler

Ägaren till Garpenbergs Herrgård AB har vänt sig till regeringen för att få behålla de kulturhistoriskt värdefulla möblerna i herrgårdens Blå Salong. Tvisten gäller om möblerna ingick i köpet av herrgården eller inte.

Sveriges Lantbruksuniversitet, som fram till 1999 ägde herrgården, har erbjudit företaget att köpa möblerna för 300 000 kronor. I annat fall hämtas de av kronofogden.

Men den nuvarande ägaren, som hävdar att lösöret ingått i köpet och som också renoverat möblerna, anser att regeringen nu ska ingripa och stoppa lantbruksuniversitetets krav.