Bidrag till ny skola är lagligt

Det var inte olagligt av Älvdalens jordägare att ge 10 miljoner kronor i bidrag till en ny grundskola i Älvdalen. Det har länsstyrelsen kommit fram till och avvisar de överklaganden som ett par delägare gjort.

Överklagandena har dels handlat om jäv, dels om att bidragsbeslutet inte är till gagn för hela befolkningen i socknen.Men länsstyrelsen avvisar alltså överklagandena.
Nu återstår det att se om det blir en fortsättning i länsrätten, när det gäller bidraget till en ny skola i Älvdalen.